GIÁ BÁN & THANH TOÁN

Để nhận thông tin chính xác nhất về giá bán và phương thức thanh toán của từng căn hộ trong dự án River City Quận 7, xin quý khách vui lòng gọi điện thoại trực tiếp đến phòng kinh doanh Hotline: 0904 494 899 của dự án hoặc có thể liên hệ với chúng tôi theo biểu mẫu dưới đây.
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn.
Giá bán từ 1,7 Tỷ/Căn Tất cả khách hàng mua đợt 1 căn hộ River City đều nhận được chính sách thanh toán 1%/tháng
  • PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN BLOCK A VÀ BLOCK D CĂN HỘ RIVER CITY

Phương thức  góp vốn dự án River City đối với Block A và D
STT THỜI HẠN GÓP VỐN TỶ LỆ GÓP VỐN
 PT 1  PT 2  PT 3  PT 4  PT5
1  Ký HĐ Hợp tác CĐT  50 tr  50 tr  50 tr  50 tr  50 tr
 Sau 7 ngày kể từ đợt 1 đã bao gồm 50 triệu  15%  30% 50% 70%  90%
 2  Sau 01 Tháng kể từ đợt 1  1%  1% 1%  1%
 3   Sau 02 Tháng kể từ đợt 1  1%  1%  1%  1%
 4   Sau 03 Tháng kể từ đợt 1  1%  1%  1%  1%
 5   Sau 04 Tháng kể từ đợt 1  1%  1%  1%  1%
 6   Sau 05 Tháng kể từ đợt 1  1%  1%  1%  1%
 7   Sau 06 Tháng kể từ đợt 1  1%  1%  1%  1%
 8   Sau 07 Tháng kể từ đợt 1  1%  1%  1%  1%
 9   Sau 08 Tháng kể từ đợt 1  1%  1%  1%  1%
 10   Sau 09 Tháng kể từ đợt 1  1%  1%  1%  1%
 11   Sau 10 Tháng kể từ đợt 1  1%  1%  1%  1%
 12   Sau 11 Tháng kể từ đợt 1  1%  1%  1%  1%
 13   Sau 12 Tháng kể từ đợt 1  1%  1%  2%  2%
 14   Sau 13 Tháng kể từ đợt 1  2%  2%  2%  2%
 15   Sau 14 Tháng kể từ đợt 1  2%  2%  2%  2%
 16   Sau 15 Tháng kể từ đợt 1  2%  2%  2%  2%
 17   Sau 16 Tháng kể từ đợt 1  2%  2%  2%  2%
 18   Sau 17 Tháng kể từ đợt 1  2%  2%  2%  2%
 19   Sau 18 Tháng kể từ đợt 1  2%  2%  2%
 20   Sau 19 Tháng kể từ đợt 1  2%  2%  2%
 21   Sau 20 Tháng kể từ đợt 1  2%  2%  2%
 22   Sau 21 Tháng kể từ đợt 1  2%  2%  2%
 23   Sau 22 Tháng kể từ đợt 1  2%  2%  2%
 24   Sau 23 Tháng kể từ đợt 1  2%  2%  2%
 25   Sau 24 Tháng kể từ đợt 1  2%  2%  2%
 26   Sau 25 Tháng kể từ đợt 1  3%  4%  4%
 27   Sau 26 Tháng kể từ đợt 1  4%  4%
 28   Sau 27 Tháng kể từ đợt 1  4%  4%
 29   Sau 28 Tháng kể từ đợt 1  4%  4%
 30   Sau 29 Tháng kể từ đợt 1  4%  4%
 31   Sau 30 Tháng kể từ đợt 1  4%  4%
 32   Sau 31 Tháng kể từ đợt 1  4%
 33   Sau 32 Tháng kể từ đợt 1  4%
 34   Sau 33 Tháng kể từ đợt 1  4%
 35   Sau 34 Tháng kể từ đợt 1  4%
 36   Sau 35 Tháng kể từ đợt 1  8%  8%  8% 8%  8% 
 2%  2%  2% 2% 2%
TỔNG CỘNG  100%   100% 100%  100%  100% 
  TỶ LỆ CHIẾT KHẤU     3%  5%  7%  9%
– Đối tượng áp dụng: tất cả các căn hộ thuộc Block A, D
– Lưu ý khác: Ưu đãi góp vốn được chiết khấu vào giá trị góp vốn
 
 
  • PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN BLOCK A

 
Phương thức thanh toán dự án River City đối với Block A
STT THỜI HẠN
GÓP VỐN
TIẾN ĐỘ
XÂY DỰNG
TỶ LỆ GÓP VỐN
 PT
CHUẨN
 PT 1  PT 2  PT 3  PT 4  PT 5
 1 Ký HĐ mua bán   Hoàn thành phần hầm  29%  27% 42%  62%  82% 90%
 2  01 tháng từ Đợt 1 sàn 1  20%  2%  2%  2%  2%
 3  02 tháng sàn 2  2%  2%  2%  2%
 4  03 tháng sàn 3  20%  2%  2%  2%  2%
 5  04 tháng sàn 4  2%  2%  2%  2%
 6  05 tháng sàn 5  2%  2%  2%
 7  06 tháng sàn 6  2%  2%  2%
 8  07 tháng sàn 7  2%  2%  2%
 9  08 tháng sàn 8  2%  2%  2%
 10  09 tháng sàn 9  2%  2%  2%
 11  10 tháng sàn 10  2%  2%  2%
 12  11 tháng sàn 11  2%  2%  2%
 13  12 tháng sàn 12  2%  2%  2%
 14  13 tháng sàn 13  3%  4%  4%
 15  14 tháng  Cất nóc  4%  4%
 16  15 tháng Hoàn thiện  4%  4%
 17  16 tháng Hoàn thiện  4%  4%
 18  17 tháng Hoàn thiện  4%  4%
 19  18 tháng Hoàn thiện  4%  4%
 20  19 tháng Hoàn thiện  4%
 21  20 tháng Hoàn thiện  4%
 22  21 tháng Hoàn thiện  4%
 23  22 tháng Hoàn thiện  4%
 24  23 tháng Giao Nhà  26%  8%  8%  8%  8%  8%
 25  24 tháng  Cấp GCNQ  5%  2%  2%  2%  2%  2%
 Tổng cộng  100%  100%  100%  100%  100%  100%
   Chiết khấu        3%  5%  7%  9%
 
  • PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN BLOCK D

 
Phương thức thanh toán dự án River City đối với Block D
STT THỜI HẠN
GÓP VỐN
TIẾN ĐỘ
XÂY DỰNG
TỶ LỆ GÓP VỐN
 PT
CHUẨN
 PT 1  PT 2  PT 3  PT 4  PT 5
 1 Ký HĐ mua bán   Hoàn thành  hầm  29%  27% 42%  62%  82% 90%
 2  01 tháng sàn 2  20%  2%  2%  2%  2%
 3  02 tháng sàn 4  2%  2%  2%  2%
 4  03 tháng sàn 6  20%  2%  2%  2%  2%
 5  04 tháng sàn 8  2%  2%  2%  2%
 6  05 tháng sàn 10  2%  2%  2%
 7  06 tháng sàn 12  2%  2%  2%
 8  07 tháng sàn 14  2%  2%  2%
 9  08 tháng sàn 16  2%  2%  2%
 10  09 tháng sàn 18  2%  2%  2%
 11  10 tháng sàn 20  2%  2%  2%
 12  11 tháng sàn 22  2%  2%  2%
 13  12 tháng sàn 24  2%  2%  2%
 14  13 tháng sàn 26  3%  4%  4%
 15  14 tháng sàn 28  4%  4%
 16  15 tháng sàn 30  4%  4%
 17  16 tháng sàn 32  4%  4%
 18  17 tháng sàn 34  4%  4%
 19  18 tháng sàn 36  4%  4%
 20  19 tháng Cất nóc  4%
 21  20 tháng hoàn thiện  4%
 22  21 tháng hoàn thiện  4%
 23  22 tháng hoàn thiện  4%
 24  23 tháng   Bàn Giao  26%  8%  8%  8%  8%  8%
 25  24 tháng  Cấp GCNQ  5%  2%  2%  2%  2%  2%
 Tổng cộng  100%  100%  100%  100%  100%  100%
   Chiết khấu        3%  5%  7%  9%

 

Lưu ý:
  • Phương thức thanh toán này dựa trên nhu cầu và khả năng của khách hàng
  • Ưu đãi thanh toán được chiết khấu vào giá bán căn hộ sau thuế
  • Ngân hàng cho vay 70% – 80% giá bán căn hộ tuỳ vào điều kiện của từng ngân hàng
  • Ngân hàng giải ngân sau khi khách hàng đóng đủ từ 30% giá bán căn hộ, áp dụng cho PT chuẩn và PT 1 của CĐT
  • Số tiền phải đóng theo HĐ mua bán là số tiền bao gồm thuế VAT
  • Kinh phí bảo trì 2% trên giá trị trước thuế VAT được đóng ngay khi nhân thông báo bàn giao nhà